Σεμινάρια

Στο πλαίσιο της Ακαδημίας,  οι προσκεκλημένοι καλλιτέχνες θα δώσουν σεμινάρια.

Επίσης θα λάβει χώρα κύκλος μαθημάτων από τον H. Käppel: προετοιμασία για εισαγωγικές εξετάσεις σε Μουσικές Ακαδημίες και Πανεπιστήμια.

Θα γίνουν επίσης εισαγωγικές ακροάσεις για κιθαρίστες που επιθμούν να φοιτήσουν στη Διεθνή Ακαδημία Κιθάρας του Koblenz (Διεθνής Ακαδημία Κιθάρας Koblenz).